Apel muzealników polskich

Dziś nie publikuję własnego tekstu, ale dramatyczny apel muzealników, pod którym już się podpisałem.

APEL MUZEALNIKÓW POLSKICH DO MINISTRA KULTURY
W SPRAWIE MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Jako polscy muzealnicy, w tym członkowie Komitetu Narodowego ICOM Polska Międzynarodowej Rady Muzeów i Stowarzyszenia Muzealników Polskich, wyrażamy wielkie uznanie dla zespołu kierowanego przez dyrektora Pawła Machcewicza za zaprojektowanie i stworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest to wybitne osiągniecie muzealnicze, wyróżniające się w skali międzynarodowej i uzupełniające infrastrukturę kultury polskiej o placówkę z wielkim i potrzebnym potencjałem edukacyjnym.

W ciągu krótkiego czasu powstała ekspozycja wywierająca wielkie wrażenie na zwiedzających, która pozwala im poznać w sposób niezwykle emocjonalny, ale zarazem zgodny z osiągnięciami nauki i wolny od partykularnych stereotypów, obraz tego największego kataklizmu ubiegłego stulecia. Podstawą muzeum jest zaś wyjątkowa kolekcja, licząca ponad 40.000 unikatowych obiektów, na którą - co jest ewenementem na skalę światową - składają się w znacznej mierze depozyty i dary, w tym również te od licznych muzeów polskich i zagranicznych.

Dziękując twórcom muzeum, apelujemy do Pana Ministra Kultury Prof. Piotra Glińskiego, o wsparcie jego jak najszybszego otwarcia w autorskim kształcie, i o umożliwienie polskiej i zagranicznej publiczności zapoznania się z tym wielkim osiągnięciem polskiej kultury.

Poparcie apelu muzealników należy wysyłać na adres:
Jerzy Halbersztadt
Wiceprzewodniczący Komitetu Narodowego ICOM Polska
Międzynarodowej Rady Muzeów
Prezes Fundacji Partnerstwo w Kulturze
tel. +48 601 214947
e-mail: jh@jerzyhalbersztadt.pl
Twórca i do 2011 r. dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
W latach 1992-2003 dyrektor Programu Polskiego Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
Organizator i pierwszy dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego otwartego w 1989 r.
Trwa ładowanie komentarzy...